Zwembad De Meerval

Gebruikersvoorwaarden en restitutie e-tickets

Tickets zijn geldig op een geselecteerd en op het e-ticket vermelde product. Na afronding van de bestelling is het niet mogelijk van datum te wisselen. Bij de entree van het zwembad wordt het e-ticket gecontroleerd. Elk e-ticket is slechts eenmaal te gebruiken tenzij u een meer-productenkaart heeft gekocht. Na de controle bij de entree verliest het e-ticket zijn waarde, in geval van een meer-productenkaart dient u het e-ticket op een meerval zwempas of in uw wallet op u SMART-Phone te zetten.

De barcodes mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadigde of onleesbare barcodes kan de toegang tot het zwembad worden geweigerd. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Meerval Wijchen B.V. de e-tickets voor commerciële doeleinde te gebruiken.

E-tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties. Het is niet mogelijk om in aanmerking te komen voor restitutie of wijziging(en).

De Meerval Wijchen B.V. behoudt zich het recht voor openingsdagen en/of tijden gedurende het seizoen te wijzigen. Hiervoor geldt geen restitutieregeling.

De Meerval Wijchen B.V. heeft de auteursrechten van opnames en afbeeldingen, die in haar zwembad worden gemaakt.

In verband met de veiligheid van de gasten behoudt De Meerval Wijchen B.V. zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen, dit geldt ook voor online tickets. De Meerval Wijchen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventueel gemaakte (reis)kosten.

Indien De Meerval Wijchen B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op restitutie. Bij het kopen van een e-ticket bij De Meerval Wijchen B.V. accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het algemene huishoudelijke regelement van De Meerval Wijchen B.V.

Het Huishoudelijke reglement ligt ter inzage bij de receptie van het zwembad en is kosteloos op te vragen bij De Meerval Wijchen B.V. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. In alle overige gevallen beslist het management of de directie.